நம்புதாளை ஊராட்சி மன்ற விபரங்கள்.

நம்புதாளை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் முழு விபரம்.

ஊராட்சி தலைவர்

திருமதி ஆ பாண்டிச்செல்வி

வார்டு உறுப்பினர்கள்

வார்டு 1

திரு கா பாண்டியராஜன்

வார்டு 2

திருமதி இ சுமையா பானு

வார்டு 3

திரு மு ஜகுபா் அலி

வார்டு 4

திருமதி ந பதுருநிஸா

வார்டு 5

திருமதி மு நூர்ஜஹான்

வார்டு 6

திருமதி மு பரக்கத் நிஷா

வார்டு 7

திரு நெ சேகு கனி

வார்டு 8

திரு இ முகைதீன் அலி அக்பர்

வார்டு 9

திருமதி மு மணிகண்டன்

வார்டு 10

திரு பா ராஜாராமன்

வார்டு 11

திருமதி க கோமதி

வார்டு 12

திருமதி அ கெங்கநதி

===============================

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s