அண்ணலாரை அறிவோம் – கேள்வி பதில் பரிசுப் போட்டி முடிவுகள்.

போட்டியாளர்கள் தங்களது பதிவு எண்ணை கொண்டு தங்களது மதிப்பெண்களை அறிந்து கொள்ளலாம். பதிவு எண் >>> மதிப்பெண்கள் 123 >> 84 103 >> 82 109 >> 78 115 >> 78 117 >> 78 116 >> 76 102 >> 64 120 >> 74 122 >> 74 107 >> 62 127 >> 72 112 >> 70 113 >> 66 138 >> 66… Continue reading அண்ணலாரை அறிவோம் – கேள்வி பதில் பரிசுப் போட்டி முடிவுகள்.