நமது வாக்காளர் பட்டியல்

அன்பான பொதுமக்களே..!!

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருக்கிறதா என்று தெரிந்து கொள்ள

கீழே உள்ள link ஐ click செய்யுங்கள்.

>>> Voter List Search >>>

>>> Voter List Search >>>

>>> Voter List Search >>>

இந்த லிங்கில் சென்று உங்கள் Voter ID Number ஐ பதிவிடுங்கள்.

Verification Code என்ற இடத்தில் அதற்கு அருகில் உள்ள படத்தில் உள்ளதை அப்படியே பதிவிடுங்கள்.

“SUBMIT” என்ற option ஐ Click செய்யுங்கள்

(படம் 1 ஐ கவனிக்க..)

வாக்காளர் பட்டியலில்

உங்கள்
பாகம் எண்
வரிசை எண்
முகவரி
போன்ற அனைத்து விபரங்களும் வரும்.

உங்கள் விபரங்கள் வரவில்லை என்றால் வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் டெலிட் செய்யபட்டுள்ளது.

எனவே புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை விண்ணப்பித்துக் கொள்ளுங்கள்.

1 thought on “நமது வாக்காளர் பட்டியல்”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s