நமது வாக்காளர் பட்டியல்

அன்பான பொதுமக்களே..!! வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருக்கிறதா என்று தெரிந்து கொள்ள கீழே உள்ள link ஐ click செய்யுங்கள். >>> Voter List Search >>> >>> Voter List Search >>> >>> Voter List Search >>> இந்த லிங்கில் சென்று உங்கள் Voter ID Number ஐ பதிவிடுங்கள். Verification Code என்ற இடத்தில் அதற்கு அருகில் உள்ள படத்தில் உள்ளதை அப்படியே பதிவிடுங்கள். "SUBMIT" என்ற option ஐ… Continue reading நமது வாக்காளர் பட்டியல்