தமுமுக சார்பில் கோடையில் நீர் மோர் பந்தல் துவக்கம்

நம்புதாளை | ஏப்ரல் 17

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் நம்புதாளை த.மு.மு.க. சார்பில்,
நீர் மோர் பந்தல் துவங்கப்பட்டது.

முதல் நாளான இன்று மாம்பழ ஜூஸ் வழங்கப்பட்டது..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s