மருத்துவர்கள் தொலைபேசி எண்கள்

மருத்துவர்கள்

பொது மருத்துவர்கள்

Dr. ஃபுர்கான் அலி 04561 243009

Dr ஜஃபருல்லாஹ் 94429 86545

Dr துரய் சாமி 04561 253261, 253276

Dr இளங்கோ 99441 03223

Dr மீரா பாய் 99444 36482

Dr சுபைர் கான் 94443 29731

Dr ஜோதி பாசு 94891 78951

பல் மருத்துவர்கள்

Dr வேணி BDS 86819 60098

Dr சுரேஷ் பாபு BDS 75982 22847

இந்த பட்டியலில் உங்களது எண்ணையும் இணைக்க விரும்பினால்

MyThondi.Com க்ளிக் செய்யுங்கள்.

……………………………………………………….

தகவல்களை உங்களுக்காக தொகுத்து வழங்குவது

உங்கள்

My Thondi.Com™

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s