இந்திய விடுதலை வரலாறு – E-Book

தொண்டி நகர ஜமாஅத்துல் உலமா சபை மற்றும் இறைமறை இயக்கம் வெளியிட்டு பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற

இந்திய விடுதலை வரலாறு. சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள்.

என்ற நூல் இணையத்தில் உங்களுக்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
நூலைப் படிக்க கீழுள்ள லிங்குகளை அழுத்தி உள் செல்லவும்.

பகுதி – 1 | அறிமுகம்.

பகுதி – 2 | வரலாற்றை ஏன் அறிய வேண்டும்?

பகுதி – 3 | இந்தியாவில் இஸ்லாம்.

பகுதி – 4 | இஸ்லாத்திற்கு முன் இந்தியா.

பகுதி – 5 | இந்தியாவில் ஐரோப்பியர்.

பகுதி – 6 | ஐரோப்பியர்களின் சூழ்ச்சி வலை.

பகுதி – 7 | நீதியின் குடையின் கீழ் இந்தியா.

பகுதி – 8 | முதல் சுதந்திரப் போர்.

பகுதி – 9 | விடுதலை உணர்வை ஊட்டியவர்கள்.

பகுதி – 10 | விடுதலை போரில் வீர மங்கையர்.

பகுதி – 11 | இந்தியப் பிரிவினை. சூழ்ச்சி வலையில் முஸ்லிம்கள்.

பகுதி – 12 | ஏன் கேட்டார் தனி நாடு ?!