நமது வாக்காளர் பட்டியல்

அன்பான பொதுமக்களே..!!

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருக்கிறதா என்று தெரிந்து கொள்ள

கீழே உள்ள link ஐ click செய்யுங்கள்.

>>> Voter List Search >>>

>>> Voter List Search >>>

>>> Voter List Search >>>

இந்த லிங்கில் சென்று உங்கள் Voter ID Number ஐ பதிவிடுங்கள்.

Verification Code என்ற இடத்தில் அதற்கு அருகில் உள்ள படத்தில் உள்ளதை அப்படியே பதிவிடுங்கள்.

“SUBMIT” என்ற option ஐ Click செய்யுங்கள்

(படம் 1 ஐ கவனிக்க..)

வாக்காளர் பட்டியலில்

உங்கள்
பாகம் எண்
வரிசை எண்
முகவரி
போன்ற அனைத்து விபரங்களும் வரும்.

உங்கள் விபரங்கள் வரவில்லை என்றால் வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் டெலிட் செய்யபட்டுள்ளது.

எனவே புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை விண்ணப்பித்துக் கொள்ளுங்கள்.