“இந்திய விடுதலை வரலாறு”. சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள். பகுதி – 12

"இந்திய விடுதலை வரலாறு". சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள். பகுதி - 12 தேதி : 29/09/2017 ........................................... 12 - ஏன் கேட்டார் தனி நாடு ? தனிநாடு கோரிக்கையைப் பற்றி சிந்திக்காத ஜின்னா சாஹிப் பின் பிடிவாதமாக தனிநாடு கேட்டது ஏன்?  1937 க்குப் பின் ஆட்சிப் பொறுப்பை  ஏற்ற காங்கிரஸ் தான் காரணம் என்கிறார். சர். சிம்மன்லால் சிடால்வாட். லிபரல் பார்டியின் தலைவரும் 1930ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற வட்டமேஜை மாநாட்டில் கலந்துக் கொண்டவருமான சிடால்வாட்… Continue reading “இந்திய விடுதலை வரலாறு”. சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள். பகுதி – 12

“இந்திய விடுதலை வரலாறு”. சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள். பகுதி – 11

"இந்திய விடுதலை வரலாறு". சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள். பகுதி - 11 தேதி : 29-09-2017 ................................................ 11 - இந்தியப் பிரிவினை. சூழ்ச்சி வலையில் முஸ்லிம்கள்.  இந்து - முஸ்லிம் உறவு கடந்த காலங்களில்..     கி.பி. 8ம் நூற்றாண்டிலிருந்து கி.பி. 18 ஆம் நூற்றாண்டு வரை இந்தியாவை ஆண்ட முஸ்லிம்களின் ஆட்சியை தலைச்சிறந்த ஆட்சியென போற்ற இயலாவிட்டாலும் இந்த 10ஆம் நூற்றாண்டு காலக் கட்டத்தில் இந்து - முஸ்லிம் கலவரங்கள் நடந்ததாக இந்திய… Continue reading “இந்திய விடுதலை வரலாறு”. சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள். பகுதி – 11

“இந்திய விடுதலை வரலாறு”. சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள். பகுதி – 10

"இந்திய விடுதலை வரலாறு". சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள். பகுதி - 10 தேதி : 29-09-2017 ............................................ 10 - விடுதலைப்போரில் வீரமங்கையர் ஆங்கிலேயர்களைக் கூண்டோடு அழித்துவிடவேண்டும் என்று ஆண்டவனைத் தொழும்படி முஸ்லிம் தாய்மார்கள் குழந்தைகளிடம் கூறியதை நான் நேரில் கேட்டேன். டில்லி மன்னர் மீது நடந்த வழக்கு சாட்சியத்தின் போது  ஆங்கிலப் பெண் ஆல்ட்வெல் கூறியது.  பேகம் ஹஜ்ரத் மஹல் 1857 இல் மாமன்னர் பகதுர்ஷா ஜஃபர் தலைமையில் இந்திய ஆட்சியாளர்கள் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஒருங்கிணைந்த… Continue reading “இந்திய விடுதலை வரலாறு”. சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள். பகுதி – 10

“இந்திய விடுதலை வரலாறு”. சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள். பகுதி – 3

"இந்திய விடுதலை வரலாறு". சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள். பகுதி - 3 நாள் : 11-09-2017 ……… சிந்துவில் தோன்றிய முதல் பேரொளி. வடக்கில் இஸ்லாம் அரபு வியாபாரிகளிடமிருந்து இஸ்லாத்தை விரும்பி ஏற்றுக்கொண்ட மக்களின் மூலம் நாட்டின் தென் பகுதியில் இஸ்லாம் பரவத்தொடங்கியிருந்தது. இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் நற்சிந்தனைகள், ஒழுக்கங்களைக் கண்ட மக்கள் அணிஅணியாக இஸ்லாத்தினுள் வந்தனர். அதே சமயத்தில் இந்தியாவின் வட பகுதியிலும் இஸ்லாமியத் தளபதி முஹம்மது பின் காஸிமின் வருகையால் இஸ்லாம் உதித்தது. முஹம்மது பின்… Continue reading “இந்திய விடுதலை வரலாறு”. சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள். பகுதி – 3

“இந்திய விடுதலை வரலாறு”. சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள். பகுதி – 2

"இந்திய விடுதலை வரலாறு". சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள்'. பதிவு - 2 நாள்  : 26/07/2017 ........... வரலாற்றை அறிய வேண்டும். ஏன் ? ______________________________ ஒரு சமுதாயத்தின் வீரம், தொண்மை, பாரம்பரியம், கலாச்சாரம், அதன் சிறப்புகள் அனைத்தும் அதன் வரலாற்றைக் கொண்டே அறியப்படுகின்றன. தனது வரலாற்றை அறியாத சமுதாயம் விரைவில் அழிக்கப்பட்டுப் போகும் என்பது நியதி. இன்றைய நமது இந்திய தேசத்தின் பூர்வக் குடிமக்களாகிய நம்மை கைபர் போலான் கணவாய்கள் வழியாக வந்து குடியேறிய வந்தேரிகளான ஆரிய பார்ப்பன… Continue reading “இந்திய விடுதலை வரலாறு”. சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள். பகுதி – 2