ஆண்டு விழா ரிசல்ட் – 5

நமது தொண்டி தர்பியத்துல் அத்ஃபால் தீனியாத் மக்தப் மத்ரஸாவின் 29 வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட சிறுவர் சிறுமியருக்கான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவியர் விபரங்கள்.

பிரிவு – 5

வயது வந்த பெண் பிள்ளைகள்.

கிராஅத் போட்டி

முதல் பரிசு : அம்ரின் ரிபானா த/பெ அப்துல் வஹாப்

இரண்டாம் பரிசு : முஹ்ஸினா த/பெ ராசிக் முஹம்மது

மூன்றாம் பரிசு : அமீரா பானு த/பெ சிராஜுத்தீன்

சொற்பொழிவு போட்டி

முதல் பரிசு : நஸ்ரின் ஜஹான் த/பெ சேகு உதுமான்

இரண்டாம் பரிசு : ராசிதா பானு த/பெ இஸ்மாயீல்

மூன்றாம் பரிசு : ஆஃபியா சீரின் த/பெ பரக்கத் அலி

பயான் போட்டி

முதல் பரிசு : நூருல் ஆஸிஃபா த/பெ முஹம்மது தௌஃபீக் அலி

இரண்டாம் பரிசு : நூருன் நஸீஹா த/பெ ஹாஜா முஹைதீன்

மூன்றாம் பரிசு : ஆஃப்ரின் சிஃபானா த/பெ நெய்னா முஹம்மது

நாடகம் – உரையாடல்

முதல் பரிசு : ஆயிஷத்துல் ஃபர்ஹானா த/பெ முஜிபுர் ரஹ்மான்

தஸ்லின் த/பெ சகுபர் அலி

இரண்டாம் பரிசு : தவ்ஃபிகா பானு த/பெ ஜாஹிர் உசேன்.
ஆஸிமா ரசிகா த/பெ அப்துல்லாஹ்
அஃப்ரா பேஹம் த/பெ கலீல் ரஹ்மான்
ரீமா ஷீரீன் த/பெ சேக் மைதீன்

மூன்றாம் பரிசு : அஸ்ரா த/பெ முஜிபுர் ரஹ்மான்
ரிஸ்மியா த/பெ நெய்னார் அலி பாதுஷா


மேலதிக விபரங்களை ஆசிரியர்கள் ஆசிரியைகளைத் தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம்.


© MyThondi.Com™

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s