ஆண்டு விழா ரிசல்ட் – 4

நமது தொண்டி தர்பியத்துல் அத்ஃபால் தீனியாத் மக்தப் மத்ரஸாவின் 29 வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட சிறுவர் சிறுமியருக்கான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவியர் விபரங்கள்.

பிரிவு – 4

நான்காம் வகுப்பு, ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் இரண்டாம் வகுப்பு பயிலும் பெரிய மாணவிகள்.

கிராஅத் போட்டி

முதல் பரிசு : ஹனா ஃபைஹா த/பெ அபூபக்கர்

இரண்டாம் பரிசு : நூருல் ஜஃப்னா த/பெ ஜகுபர் சாதிக்

மூன்றாம் பரிசு : இஃப்பத் ஹிஸ்மா த/பெ ஹஃபீஸுர் ரஹ்மான்

உரையாடல்

முதல் பரிசு : சமிஹா த/பெ பத்ரு ஜமான்
ரிஃப்கா த/பெ நெய்னார் அலி

இரண்டாம் பரிசு : ஃபாத்திமா ரஜினா த/பெ சஃபீர் அவுன்
ஃபாத்திமா ரிஃப்கா த/பெ சஃபீர் அவுன்

மூன்றாம் பரிசு : ஸல்ஸபீல் த/பெ வருசை நெய்னா முஹம்மது
அஃப்ஸின் ரீஃபா த/பெ சைஃபுர் ரஹ்மான்

பயான்

முதல் பரிசு : வஜிஹா த/பெ அப்துல்லாஹ்

இரண்டாம் பரிசு : ஃபஹ்மிதா த/பெ ஆசிக்

மூன்றாம் பரிசு : ஃபரீலத் ஃபாஸிஹா த/பெ ரஹ்மதுல்லாஹ்

சொற்பொழிவு

முதல் பரிசு : ஸஹாஃபா பர்வீன் த/பெ ஃபயாஹ் அஹமது

இரண்டாம் பரிசு : அஸ்லினா பேகம் த/பெ செய்யது சுல்தான்

மூன்றாம் பரிசு : நவ்ரீன் ஃபாரிஸ் த/பெ முஹம்மது ஃபர்ஹான்

நாடகம்

முதல் பரிசு : ஃபைஹா ரிஸ்ஃபானா த/பெ ஹாஜா அலாவுதீன்
சுஹைமா ஃபர்ஹானா த/பெ முஹம்மது அலி ஜின்னா
ஆர்த்திகா பேகம் த/பெ முஹம்மது சரிபு
ஹமீரத் அஸ்கிரா த/பெ நூருல் ஹக்

இரண்டாம் பரிசு : ரஹ்மத்துல் எகீதா த/பெ ஷாஹுல் ஹமீது
ரிஃப்கா த/பெ சிக்கந்தர்
முஹம்மது அசீஃப் த/பெ சீனி முஹம்மது

மூன்றாம் பரிசு : ரீமா பர்வீன் த/பெ அப்பாஸ் அபூதாஹிர்
ஆஃப்ரின் பானு த/பெ சாகுல் ஹமீது
வஹீபா பானு த/பெ ஸபீர் முஹம்மது
நூருல் ரிஸ்ஃபா த/பெ முஹம்மது அலி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s