ஆண்டு விழா ரிசல்ட் – 3

நமது தொண்டி தர்பியத்துல் அத்ஃபால் தீனியாத் மக்தப் மத்ரஸாவின் 29 வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட சிறுவர் சிறுமியருக்கான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவியர் விபரங்கள்.

பிரிவு – 3

இரண்டாம் வருட தீனியாத் பாடங்களை பயிலும் மாணவர்கள் மற்றும் மாணவிகள்.

கிராஅத் போட்டி (ஆண்கள் பிரிவு)

முதல் பரிசு : முஹம்மது ஃபஹத் த/பெ கலீல் ரஹ்மான்

இரண்டாம் பரிசு : மஹ்மூத் வஸீம் த/பெ ஹாஜா அலாவுதீன்

மூன்றாம் பரிசு : அப்துர் ரஹ்மான் த/பெ பரக்கத் அலி

கிராஅத் போட்டி (பெண்கள் பிரிவு)

முதல் பரிசு : மர்யம் ஃபர்ஹா த/பெ அஹமது லாஃபிர்

இரண்டாம் பரிசு : சாரத் ரியா த/பெ சஜ்ஜத் ஹுஸைன்

மூன்றாம் பரிசு : ஆஸிஃபா த/பெ ஆரிஃப்

உரையாடல்

முதல் பரிசு : வஜிலத் பானு த/பெ அம்ஜத் அலி
ரஸீனத் ஹாலா த/பெ ஜைனுல் ஹுஸைன்

இரண்டாம் பரிசு : சபிஹா த/பெ பீர் முஹம்மது
பிஸ்மில்லாஹ் பேகம் த/பெ பஷீர்

மூன்றாம் பரிசு : நஃப்லா ஃபாரீஸ் த/பெ முஹம்மது ஃபர்ஹான்
ஹஃபீஸா த/பெ பாதுஷா

பயான் (ஆண்கள் பிரிவு)

முதல் பரிசு : அப்துல் ஹக்கீம் த/பெ பஷீர் அஹமது

இரண்டாம் பரிசு : முஹம்மது ஆஸிஃப் த/பெ செய்யது சுல்தான்

மூன்றாம் பரிசு : அனீஸ் ரஹ்மான் த/பெ சேக் அப்துல்லாஹ்

பயான் (பெண்கள் பிரிவு)

முதல் பரிசு : ரஹ்மத் ஷஃபீக்கா த/பெ பாவா பஹ்ருதீன்

இரண்டாம் பரிசு : ஃபரிஹத் சிபானா த/பெ மீரான் முஹைதீன்

மூன்றாம் பரிசு : சபிஹா தஹ்ஸீன் த/பெ ஃபுர்கானுத்தீன்

துஆ, சுன்னத் (ஆண்கள் பிரிவு)

முதல் பரிசு : முஹம்மது அர்ஷத் த/பெ முஹம்மது சரிபு

இரண்டாம் பரிசு : சேக் சலாஹுத்தீன் த/பெ முஹம்மது மைதீன்

உரையாடல் (ஆண்கள் பிரிவு)

முதல் பரிசு : முஹம்மது ஸஃப்வான் த/பெ அப்துஸ் ஸமது
முஹம்மது ரஸீன் த/பெ சஃபீர் அவுன்

இரண்டாம் பரிசு : நூருல் அகீஃப் த/பெ ஃபைசல் கான்
முஹம்மது ரிழா த/பெ முஹைதீன்

மூன்றாம் பரிசு : முஹம்மது லரிஃப் த/பெ நஜ்முதீன்
அஹமது அஃப்ராஸ் த/பெ ரஸீன் அஸ்பர்

நாடகம், துஆ சுன்னத் (பெண்கள் பிரிவு)

முதல் பரிசு : ஆயிஷத் ஹஸ்னா த/பெ முஜம்மில் முஸ்தபா
ஹுமைரா த/பெ கலந்தர் அலி
நிஹ்மத் அஸ்ஹா த/பெ அனீஸ் முஹம்மது
ஹதீஜத் லிஃபா த/பெ முஹம்மது அல்குரைர்

இரண்டாம் பரிசு : ஃபர்ஹத் மனாஸ் த/பெ சாகுல் ஹமீது பாதுஷா
ஜாஸிரா பானு த/பெ சாகுல்.ஹமீது பாதுஷா
ஹஸ்ஸானா த/பெ பக்கீர் முஹம்மது
அர்ஷத் கான் த/பெ அஜ்மல் கான்

மூன்றாம் பரிசு : ருக்ஷானா பேகம் த/பெ ஃபாருக் அலி


மேலதிக தகவல்களுக்கு ஆசிரியர்கள் ஆசிரியைகளைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.


© MyThondi.Com™

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s